Advocaat verbintenissenrecht Amsterdam

Ben je onlangs een overeenkomst aangegaan en ben je niet blij met de voorwaarden waarmee je akkoord gegaan bent? Ben je van plan om een verbintenis te sluiten en heb je hierbij hulp nodig? Heb je een onrechtmatige Onze verbintenissenrecht advocaten in Amsterdam kunnen je hierbij bijstaan. Ze beschikken over een grote dosis ervaring en hebben de juiste kennis in huis om jouw zaak tot een goed einde te brengen.

De garanties van Lawspot

  • Gespecialiseerde verbintenissenrecht advocaat uit Amsterdam;
  • Persoonlijk contact;
  • Altijd vrijblijvend adviesgesprek;
  • Snelle reactie: wij streven er naar binnen 24 uur contact op te nemen.

De expertise van onze verbintenissenrecht advocaten in Amsterdam

Onze advocaten in Amsterdam zijn specialisten in verschillende rechtsgebieden. Zij hebben in de loop der jaren veel ervaring opgedaan in allerlei zaken. In veel gevallen ging het om zaken op het gebied van verbintenissenrecht. Onze verbintenissenrecht advocaten zijn daardoor volledig op de hoogte van geschillen die zich op de werkvloer afspelen. Ze weten precies hoe de zaken juridisch gevoerd moeten worden en wat belangrijk is om op te letten. Ze hebben uitgebreide kennis over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van het verbintenissenrecht, zoals bij een onverschuldigde betalingzaakwaarneming of een onrechtmatige daad.

De belangrijkste onderwerpen uitgelicht

Eenzijdige- en tweezijdige overeenkomsten

Een overeenkomst kan zowel eenzijdig als tweezijdig zijn. Bij een eenzijdige overeenkomst hoeft er maar één partij een prestatie te verrichten. Een voorbeeld van een eenzijdige overeenkomst is een schenking. Bij een tweezijdige overeenkomst moeten beide partijen bij de overeenkomst een prestatie verrichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de koop van een fiets. De ene partij moet de fiets leveren, de andere partij moet betalen. Wanneer een van de partijen zich niet houdt aan de overeenkomst, dan ontstaat er een tekortkoming in de nakoming. Een advocaat kan jou dan helpen bij het terugkrijgen van de fiets.

Einde van de verbintenis

Een verbintenis uit een contract komt ten einde wanneer de prestatie verricht is. Daarnaast kan een verbintenis beëindigd worden door ontbinding. Wanneer een verbintenis ontbonden wordt, dan hoeven de partijen hun prestaties niet meer te verrichten. Ontbinding is pas mogelijk wanneer de vordering uit de overeenkomst opeisbaar is.

Verbintenis zonder contract

Een verbintenis kan ook ontstaan zonder dat je een overeenkomst gesloten heeft, bijvoorbeeld door een onrechtmatige daad. Dan is de veroorzaker hiervan aansprakelijk voor de geleden schade en de eventueel daarbij komende schadevergoeding. Een dergelijke verbintenis ontstaat door de wet. Naast de onrechtmatige daad kan er ook een niet-contractuele verbintenis door zaakwaarneming, ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling.

Burenruzie

Een van de meest voorkomende vormen van een verbintenis zonder contract is de burenruzie. Wanneer de buren teveel geluid maken en dit tot overlast leidt of ze bouwen een schutting die niet voldoet aan de in de wet vastgestelde normen, dan ontstaat er een verbintenis uit onrechtmatige daad. Onze verbintenissenrecht advocaten zijn gespecialiseerd in dergelijke zaken en kunnen u hierbij bijstaan. Zij zorgen er dan voor dat er wat gedaan wordt aan de geluidsoverlast of de schutting.

Verjaring van een verbintenis

Een verbintenis kan na een aantal jaren verjaren. Wanneer een verbintenis verjaard is dan hoeft deze niet meer nagekomen. In beginsel verjaart een rechtsvordering na 20 jaar nadat deze opeisbaar geworden is. In de wet zijn enkele uitzonderingen te vinden, waardoor deze termijn slechts 5 jaar bedraagt. Deze termijnen worden de subjectieve termijnen genoemd. Deze gaan in wanneer er door de schuldeiser een bepaalde handeling verricht is. Bij consumentenkoop is de verjaringstermijn slechts 2 jaar. Onze advocaten kunnen je helpen wanneer een wederpartij stelt dat de verbintenis verjaard is.

Stuiting en verlenging van de verjaring

Een verjaring kan ook gestuit of verlengd worden. Een verjaringstermijn wordt bijvoorbeeld gestuit als er door de schuldeiser een aanmaning gestuurd wordt of wanneer de schuldeiser de schuldenaar dagvaardt. De verjaringstermijn wordt dan verlengd met 5 jaar. Het is wel belangrijk dat er gestuit wordt voordat de termijn van 20 jaar verlopen. Een verjaringstermijn kan ook verlengd worden wanneer de schuldeiser en de schuldenaar bijvoorbeeld met elkaar getrouwd zijn.

Wat kan een verbintenissenrecht advocaat uit Amsterdam voor jou betekenen?

Onze advocaten geven niet alleen advies; zij staan je ook bij tijdens procedures. Daarnaast helpen ze met het opstellen van overeenkomsten en andere juridische documenten. Ook controleren ze al opgestelde documenten indien nodig, denk bijvoorbeeld algemene voorwaarden of vaststellingsovereenkomsten. Heb je een mediator nodig, in plaats van een advocaat? Ook dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Kosten van een verbintenissenrecht advocaat uit eigen regio

In de meeste gevallen brengt een advocaat een uurtarief in rekening. Dit tarief hangt vaak af van de ervaring van de advocaat en de grootte van het kantoor. Dit betekent niet dat een gespecialiseerde en ervaren advocaat heel veel geld hoeft te kosten. Er zijn manieren om een goede advocaat te krijgen zonder er te veel geld voor te betalen. Bijvoorbeeld door gesubsidieerde rechtsbijstand of een rechtsbijstandverzekering. Ook is het soms mogelijk om gezamenlijk een advocaat in te schakelen. Bijvoorbeeld in het erfrecht of bij een echtscheiding. Via deze manieren hoeft een goede advocaat niet veel geld te kosten. Bij onze advocaten is het eerste gesprek altijd gratis en vrijblijvend.

Verbintenissenrecht advocaat uit eigen regio

Onze verbintenissenrecht advocaten bevinden zich niet alleen in Amsterdam maar ook in de rest van Nederland. Zo zijn er bijvoorbeeld in Groningen, Utrecht, Den Haag en Rotterdam ook advocaten gespecialiseerd in het verbintenissenrecht die je graag te hulp staan!

Je vindt ons ook bij jou in de buurt. Wij hebben niet alleen advocaten in Amsterdam bij ons aangesloten, maar ook in Haarlem, Almere en Alkmaar.

Meer weten over verbintenissenrecht?

Lees meer over bijvoorbeeld:

Werkwijze Lawspot

Op het beveiligde platform Lawspot.nl kan je gemakkelijk en gratis in contact komen met gespecialiseerde advocaten uit jouw eigen regio. Plaats jouw zaak in ons systeem en wij gaan op zoek naar de juiste advocaat voor jou. Vervolgens neemt de advocaat contact met jou op om een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek in te plannen. Zelf bellen kan ook, wij zijn bereikbaar op 085 –5000 202.

Veelgestelde vragen

Wat valt onder het verbintenissenrecht?

Het verbintenissenrecht vind je voornamelijk terug in boek 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staan voornamelijk regels wat betreft nakoming van verplichtingen die voortkomen uit een overeenkomst of uit een onrechtmatige daad. Echter, de verplichting kan ook voortkomen uit een onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking of zaakwaarneming. Ook dit valt onder het verbintenissenrecht.

Wat is een verbintenis uit overeenkomst?

Een verbintenis uit een overeenkomst is een afdwingbare verplichting die partijen gezamenlijk zijn overeengekomen. De partijen die de overeenkomst hebben gesloten hebben dus allebei zelf voor de verplichting gekozen.

Wat voor soort recht is overeenkomstenrecht?

Het overeenkomstenrecht is onderdeel van het verbintenissenrecht. Het houdt zich bezig met het ontstaan van een verplichting uit een overeenkomst en de nakoming daarvan.

Is een verbintenis een contract?

Een verbintenis is een verplichting. Deze verplichting kan voortvloeien uit een contract. Echter, een verbintenis hoeft niet perse voort te vloeien uit een contract. De verplichting kan voortvloeien uit de wet.

Welke verbintenissen vloeien voort uit de wet?

De meeste verbintenissen worden afgesproken door partijen zelf. Toch staan een aantal verbintenissen expliciet beschreven in de wet. Dit zijn de onrechtmatige daad, ongerechtvaardigde verrijking, onverschuldigde betaling en zaakwaarneming.

Waarom een advocaat verbintenissenrecht uit Amsterdam inschakelen?

Verbintenisrechtelijke zaken kunnen erg ingewikkeld en complex zijn. Er zijn veel wettelijke bepalingen en rechterlijke uitspraken over dit onderwerp. Voor iemand zonder juridische achtergrond is het daarom lastig om dergelijke geschillen goed te kunnen beoordelen. Onze verbintenissenrecht advocaten in Amsterdam beschikken over de juiste expertise om je bij deze complexe materie bij te staan.

 

Bel nu