Administratief beroep

Administratief beroep

Inleiding

Er zijn een aantal mogelijkheden voor u als u tegen het besluit van een bestuursorgaan bent. Een voorbeeld van een mogelijkheid is het zogenoemde administratief beroep. Hier in het artikel wordt de inhoud van administratief beroep besproken en wat verschilt tussen beroep bij de rechter en administratief beroep bij een bestuursorgaan.

Wat is administratief beroep

Dit beroep biedt men de mogelijkheid aan om zich tegen specifieke besluiten van het bestuursorgaan te weren. Een ander bestuursorgaan wordt dan gevraagd om te kijken naar het oorspronkelijke besluit en daar een verscheidene beslissing over te nemen, dit is in de meeste gevallen een hoger bestuursorgaan. Deze optie is echter alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk. De optie voor bezwaar staat namelijk normaal gesproken open tegen betreffende besluiten.

Verschil bezwaar en beroep

Het grote verschil tussen beide procedures zit in de behandelaar van het proces. Bij bezwaar behandelt het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen het proces. Administratief beroep wordt aangevoerd bij een ander bestuursorgaan. Het verschil tussen beroep bij een rechter en administratief beroep is dat ingeval beroep bij de rechter de heroverweging gedaan wordt door een rechter, terwijl bij administratief beroep de heroverweging gedaan wordt door een bestuursorgaan.

Procedure van administratief beroep

Vereisten

De Algemene Wet Bestuursrecht regelt de procedure voor administratief beroep. De wet regelt bijvoorbeeld wanneer het beroep mogelijk is en kent enkele plichten voor het behandelende bestuursorgaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de plicht tot horen van een belanghebbende. Het bestuursorgaan moet verder binnen de beslistermijn besluiten en de relevante stukken ter kennisneming leggen. De beslistermijn verschilt en kan dus zes, tien of zestien weken zijn; dit hangt af van het desbetreffende orgaan dat de beslissing moet nemen.

Besluit

Het behandelende bestuursorgaan moet binnen de hiervoor genoemde termijn een beslissing nemen. Het bestuursorgaan kan dan ook een ander besluit nemen indien dat is vereist. Vervolgens maakt het bestuursorgaan de beslissing op het beroep bekend aan de indiener van het beroep. Ook het bestuursorgaan dat het aanvankelijke besluit had genomen, ontvangt de beslissing.

Oneens met de uitkomst?

Administratief beroep dient altijd ingediend te worden bij het bestuursorgaan. De beslissing van het bestuursorgaan wordt dan ook een besluit genoemd. Normaal gesproken staat tegen een besluit bezwaar open, maar dat is niet mogelijk na het beroep.

Wanneer beroep bij rechter mogelijk?

Wel kan men in dit geval in beroep gaan bij een rechter tegen een besluit dat genomen is op administratief beroep. Men kan hierbij niet de delen van het besluit die niet in het administratief beroep zijn genoemd wél aanvoeren in de beroepsprocedure bij de rechter.

Wanneer beroep bij rechter niet mogelijk?

Beroep bij een rechter is niet mogelijk ingeval niet als eerst een administratief beroep ingesteld is terwijl dat wel mogelijk was.

Samengevat

Een procedure die zich richt tegen een besluit van het bestuursorgaan wordt administratief beroep genoemd. Men dient in dat geval bij een ander bestuursorgaan in beroep te gaan tegen dat besluit en dient dus niet beroep in te stellen bij een rechter. Dat bestuursorgaan maakt dan de beslissing over de vraag of dit besluit wel of niet moet blijven gelden.

Contact opnemen

Het is verstandig een bestuursrecht advocaat in te schakelen indien u administratief beroep wilt instellen tegen een specifiek besluit of wanneer u reeds voor administratief beroep heeft gekozen, maar u niet tevreden bent over de uitkomst.  Als u inderdaad besluit een advocaat in te schakelen, wacht hier dan niet te lang mee. U moet rekening houden met de termijnen. Ook heeft u op deze manier voldoende tijd om de juiste aanpak van uw zaak voor te bereiden.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Administratief beroep

Veel gelezen artikelen

Bel nu