Aanstellingskeuring

Aanstellingskeuring

Een werkgever kan eisen dat er een aanstellingskeuring gedaan zal worden alvorens een arbeidsovereenkomst aangeboden wordt. Dit is een medische keuring die alleen gedaan mag worden indien er sprake is van een baan waarvoor zekere medische eisen noodzakelijk zijn.

Voorbeelden banen

Voorbeelden van dergelijke banen zijn die van piloten, duikers of bestuurders van zware machines. Bij een normale baan die je op kantoor uitoefent is een aanstellingskeuring dus niet toegestaan. Ook mag hiervan geen gebruik gemaakt worden om jouw algehele gezondheid te controleren, zonder dat jouw functie hierom vraagt.

Strenge regels in wet

Voor de aanstellingskeuring en de procedure zijn er in de Wet op de medische keuringen (WMK) en het Besluit aanstellingskeuringen strenge regels opgenomen. Een sollicitant kan een aanstellingskeuring weigeren of bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) een klacht indienen wanneer die niet voldoet aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de wet.

Verplichtingen werkgever

Alvorens een werkgever een aanstellingskeuring bij jou wil uitvoeren, dient hij de arbodienst om adviezen te vragen. Ook moet hij bij de vacature vermeld hebben dat deze gedaan is als onderdeel van de procedure van de sollicitatie. Verder hoort er, alvorens de aanstellingskeuring gedaan is, informatie gegeven te zijn wat betreft het doel. Bovendien wat betreft de vragen die gesteld gaan worden en het medische onderzoek. Je bent verplicht om gedurende deze keuring de onderzoekers te voorzien van de correcte informatie. Indien je je hiervan weerhoudt, kun je je recht op uitbetaling van jouw loon verliezen indien je arbeidsongeschikt of ziek raakt in de toekomst. Het zou ook tot ontslag kunnen leiden.

Op zoek naar een arbeidsongeschiktheid advocaat? Schakel snel een van onze advocaten arbeidsongeschiktheid in voor juridische hulp!

Bedrijfsarts

De aanstellingskeuring is uitgevoerd door de bedrijfsarts. Deze mag gedurende deze slechts vragen stellen die relevant zijn voor het uitvoeren van jouw functie. Andere vragen betreffende jouw gezondheid zijn dus niet toegestaan. Vragen betreffende zwangerschappen, erfelijke aangelegenheden, chronische ziektes of hiv zijn hierbij uitgesloten.

De uitslag van de aanstellingskeuring

De uitslag van de aanstellingskeuren mag je als eerste inzien. Mocht de arts die deze gedaan heeft jou als niet geschikt voor de functie aanmerkt hebben, kunt je weigeren om de uitslag van de aanstellingskeuring door te laten sturen naar de aanstaande werkgever. Deze heeft dan wel het recht om zich te weerhouden van het aannemen van jou.

Klachten betreffende de aanstellingskeuring

Mocht je het oneens zijn met de uitslag van de aanstellingskeuring of de manier waarop deze is uitgevoerd, dan heb je de mogelijkheid om bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen of de arbodienst een klacht in te dienen.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

aanstellingskeuring

Veel gelezen artikelen

Bel nu