Ontslag op staande voet geven is een heftige gebeurtenis. Een werknemer heeft iets gedaan waardoor hij per direct ontslagen moet worden. Na een ontslag op staande voet bestaat het risico om in meerdere procedures te belanden. Een werknemer krijgt per direct geen loon meer. Ook zal een werknemer geen aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering, omdat het UWV bij een terecht ontslag op staande voet zal oordelen dat de werknemer verwijtbaar werkloos is. Dat maakt dat een werknemer zich in de meeste gevallen niet zal neerleggen bij het ontslag. Om de kans te vergroten dat een ontslag op staande voet stand houdt geven wij u de volgende tips.

1. Een goed begin is het halve werk

Zorg ervoor dat het werknemers duidelijk is welk gedrag niet is toegestaan, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een personeelshandboek, e-mail/internetprotocol of veiligheidsrichtlijnen. Daarin moet duidelijk staan dat de sanctie voor bepaald gedrag ontslag op staande voet kan zijn. Dit betekent niet automatisch dat een dergelijk ontslag rechtsgeldig is, maar de zaak wordt er wel sterker door. Zorg er ook voor dat de werknemer tekent voor ontvangst van de regels en laat het bij voorkeur onderdeel uitmaken van de arbeidsovereenkomst. Let er ook op dat het opnieuw wordt uitgereikt als er een nieuwe versie is. Wees verder consequent: als u eerder bepaald gedrag door de vingers heeft gezien, maakt de werknemer meer kans om het ontslag op staande voet met succes aan te vechten.

2. Vraag de werknemer wat er is gebeurd

Het is essentieel om hoor- en wederhoor te plegen. Ga zo snel mogelijk na het incident met de werknemer in gesprek. Vertel wat er is geconstateerd en vraag de werknemer om zijn reactie of een verklaring. Vraag zo nodig door en zorg ervoor dat er wordt genotuleerd.

3. Dringende reden? Vraag juridisch advies

Er moet een ‘dringende reden’ zijn om over te gaan tot ontslag op staande voet. Bij een dringende reden moet u denken aan een ernstige gedraging, bijvoorbeeld diefstal, verduistering, mishandeling of belediging van werkgever of van collega’s. Als duidelijk is wat er precies is gebeurd, kunt u telefonisch juridisch advies inwinnen. Schors de bespreking en zeg de werknemer dat u gaat nadenken over zijn/haar verklaring. Er is veel jurisprudentie over ontslag op staande voet en alle omstandigheden spelen mee. Zo kan het wegnemen van een paar euro of een artikel van geringe waarde toch reden zijn voor ontslag op staande voet. Aan de andere kant kan de gedraging heel ernstig zijn, maar houdt een ontslag op staande voet toch geen stand. Vraag een arbeidsrechtspecialist om in te schatten of het ontslag stand zal houden. Als er meer tijd nodig is, bijvoorbeeld voor onderzoek, kunt u de werknemer schorsen in afwachting van de uitkomst van het onderzoek. Met name bij zaken waar de verdenking speelt van diefstal, verduistering of fraude, kunt u nader onderzoek (laten) verrichten voordat u ontslag op staande voet geeft.

 

Plaats nu jouw zaak op Lawspot.nl

Wilt u als werkgever een werknemer op staande voet ontslaan? De juiste advocaat vind je op Lawspot.nl! Wij zorgen ervoor dat je binnen enkele klikken een advocaat hebt gevonden die bij jou en jouw budget past.

 

Klik hier om jouw zaak te plaatsen

4. Snel handelen

Als u besluit tot ontslag op staande voet over te gaan, moet u dit ‘onverwijld’ doen. U moet na ontdekking van de (mogelijke) dringende reden direct in actie komen. Ook het starten van een eventueel nader onderzoek, het mededelen van de reden voor ontslag en het geven van het ontslag moeten snel gebeuren.

5. Ontslag geven

Als u besluit tot ontslag over te gaan, moet u de reden(en) aan de werknemer vertellen. Let daarbij op dat u geen strafrechtelijke termen gebruikt. Als een kassière bijvoorbeeld voor zichzelf geld uit de kas heeft weggenomen, is dit geen diefstal maar verduistering. Als u als reden ‘diefstal’ of ‘stelen’ geeft, kan het ontslag daardoor ongeldig zijn.

6. Bevestigen

Bevestig het ontslag op staande voet schriftelijk. In de jurisprudentie is terug te zien dat de formulering hiervan zeer nauw luistert. Een verkeerde of onvolledige formulering kan ervoor zorgen dat het ontslag geen stand houdt. Win hiervoor altijd juridisch advies in.

Onslag op staande voet? Loop als werkgever geen onnodige risico’s en laat u goed juridisch adviseren.