0-uren contract

0-uren contract

Heb ik als werknemer met 0-uren contract recht op vaste uren?

Als werknemer met een 0-uren contract is het mogelijk om na 3 maanden zelf aan je werkgever te vragen om vaste uren. Nadat 1 jaar is verlopen moet een werkgever je een vast aantal uren aanbieden. Dat brengt met zich mee dat je recht hebt op een vast salaris, dus ook als je een tijdje afwezig bent geweest door ziekte. In dit artikel worden 3 verschillende situaties beschreven.

Je hebt minder dan 3 maanden met een 0-uren contract gewerkt

In de eerste 3 maanden van je 0-uren contract heb je vaak nog geen recht op vaste uren. Je hebt alleen salaris gekregen voor de uren die je ook daadwerkelijk hebt gewerkt. Ben je met je werkgever een min-maxcontract overeengekomen? Dan krijg je salaris betaald over de garantie-uren.

Mocht het zo zijn dat je te weinig wordt opgeroepen, dan kan het zo zijn dat je recht hebt op een bijstands- of WW-uitkering.

Je hebt 3 maanden tot een jaar met een 0 uren contract gewerkt

Je kunt je werkgever na 3 maanden zelf verzoeken om vaste uren te krijgen. Als er een loonuitsluitingsbeding in je contract staat, dan kun je pas na een half jaar een verzoek doen om vaste uren te krijgen. Of zelfs nog later, als dat in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staat vastgelegd.

Bepaling hoeveelheid uren

Vraag je werkgever om je de gemiddelde hoeveelheid uren te geven die je de laatste 3 maanden hebt gewerkt. Als die periode niet goed weergeeft hoe veel je normaal gesproken werkt, is het verstandig om een andere periode te nemen.

Je moet deze hoeveelheid uren wel daadwerkelijk beschikbaar zijn om te werken, of voor re-integratie als je ziek bent. Verstuur hiervoor een brief om daarin een vaste hoeveelheid uren te verzoeken als je een 0 uren contract hebt.

Als je werkgever akkoord gaat met je verzoek om een vaste hoeveelheid uren te krijgen, dan ben je geen werknemer met een 0-uren contract meer. Je hebt recht op salaris over de hoeveelheid uren dat in je contract staat aangegeven. Ook als je werkgever geen werk voor je heeft.

Je hebt al meer dan een jaar met een 0 uren contract gewerkt

Nadat een jaar is verstreken, heb je recht op een contract met de gemiddelde hoeveelheid uren van het afgelopen jaar. Je werkgever moet je wettelijk gezien een aanbod van een dergelijk contract doen.

Als je akkoord gaat met dat aanbod, dan ben je geen werknemer met een 0-uren contract meer. Je hebt recht op het salaris over de hoeveelheid uren in je contract. Ook als je werkgever geen werk voor je heeft.

Als je het aanbod van je werkgever niet aanneemt, blijft je een werknemer met een 0-uren contract. Na een jaar gewerkt te hebben met een 0 uren contract moet je werkgever je deze aanbieding opnieuw doen.

Geen aanbod

Als je geen aanbod hebt gekregen, heb je recht op loon over de hoeveelheid uren dat je werkgever je eigenlijk had moeten aanbieden. Je hoeft niet daadwerkelijk beschikbaar te zijn voor deze uren. Je kan salaris eisen in eenzelfde soort brief die is gebruikt om een vaste hoeveelheid uren te verzoeken als je een 0 uren contract hebt.

Pas op: in je collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kan zijn vastgelegd dat je werkgever je na verloop van een jaar geen vaste uren moet aanbieden. Een reden daarvoor kan zijn dat je werkzaamheden tot seizoenswerk worden gerekend.

Als je vindt dat het laatste jaar niet goed toont hoeveel je normaal gesproken werkt, bijvoorbeeld omdat je de laatste tijd meer hebt gewerkt dan daarvoor, dan staat het je vrij om een ander gemiddelde voor te stellen.

Het is handig om de gemiddelde hoeveelheid uren dat je dat afgelopen 3 maanden hebt gewerkt te berekenen. Als die periode niet nauwkeurig weergeeft hoeveel je normaal gesproken hebt gewerkt, kies dan een andere periode.

Je moet die uren ook wel daadwerkelijk beschikbaar zijn om te werken, of voor re-integratie als je ziek bent. Hiervoor kun je wederom eenzelfde soort brief gebruiken die is gebruikt om een vaste hoeveelheid uren te verzoeken als je een 0-uren contract hebt.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

0-uren contract

Veel gelezen artikelen

Bel nu